“คุณหญิงกัลยา” เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ชวนเยาวชนชมฟรี .. หนังวิทย์ชั้นดี สร้างภูมิรู้ต่อสู้โควิด

(18 พฤศจิกายน 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑