“คุณหญิงกัลยา” เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ชวนเยาวชนชมฟรี .. หนังวิทย์ชั้นดี สร้างภูมิรู้ต่อสู้โควิด

(18 พฤศจิกายน 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 (Science Fim Festival 2021) หัวข้อ “สุขกาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น (Better Health Through Better Understanding)” ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรเครือข่ายร่วมจัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564 โดยพิธีเปิดครั้งนี้มีศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท., นางมาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, นายฮันส์-อูลริคช์ ซืดเบ็ก อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และผู้บริหารองค์กรเครือข่ายร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง “คนิตซ์เชอร์กับสุขภาพ” (Knietzsche and Heatth) และเรื่อง “คนิตซ์เชอร์กับความเศร้า” (Knietzsche and Grief) ในพิธีเปิดเทศกาลด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ที่สนุกและเข้าใจง่าย เป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจผลิตจนได้รับรางวัล จึงขอเชิญชวนให้เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจมาร่วมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์กับสุขภาพและชีวิตประจำวันที่แยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นหัวใจสำคัญของการจัดงานคือ “สุขภาพจะดีขึ้นก็ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้น แล้วจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น”

ในปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาชาติรวม 30 เรื่อง ฉายให้เยาวชนและผู้ชมทุกวัยได้รับชมฟรี ประกอบด้วย ภาพยนตร์แอนิเมชันหรือหนังสั้น ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเตรียมทางเลือกให้นักเรียนและผู้สนใจสามารถชมออนไลน์ได้โดยติดต่อยังศูนย์ฉายแล้วรับรหัสผ่านในการชมแบบออนไลน์ เพื่อจัดให้นักเรียนได้ชมพร้อมกันที่โรงเรียนและประชาชนชมออนไลน์ที่บ้านได้สะดวก

สำหรับโรงเรียนสามารถเลือกและติดต่อศูนย์ฉายภาพยนตร์ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อชมภาพยนตร์ตามที่ต้องการ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต, ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส, อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี, และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

หัวข้อของเทศกาลในปีนี้ มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการรับมือกับโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นวิกฤตโรคระบาดที่ทุกประเทศเผชิญร่วมกัน คือ “สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น (Better Health Through Better Understanding)” เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักและหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพและจิตใจให้มากขึ้นเป็นพิเศษ โดยสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะนี้ รวมทั้งเป็นเกราะป้องกันให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่เรารักได้ในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ โรงเรียนยังสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้นักเรียนได้จากคลิปกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท. ที่เว็บไซต์ : https:/scienceflm.ipst.ac.th

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: