“ตรีนุช” โล่งผลตรวจ รร.คําสร้อยพิทยาสรรค์ ไม่ใช่คลัสเตอร์โควิด กำชับสถานศึกษาปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด

ผลตรวจโควิด 19 โรงเรียนคําสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร นั... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑