ปริญญาตรีอาชีวศึกษา รับเงินเยียวยา 2,000 บาท แน่นอน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ได้รับทราบในหลักการ เรื่อง การจ่ายเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนคนละ 2,000 บาท

ในส่วนของนักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ในสถาบันอาชีวศึกษา 23 แห่ง จำนวน 13,000 คน ที่ตกหล่นไป ยืนยันว่านักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท อย่างแน่นอน โดยขณะนี้ได้เร่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: