“ตรีนุช”สุ่มตรวจโรงเรียนกาญจนบุรี

รมว.ศึกษาธิการ นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุ่มตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวานนี้ (5 พ.ย.2564) ที่จังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อาทิ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ., ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นางสาวตรีนุช กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า วันนี้ตนได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 3 แห่ง โดยตรวจเยี่ยมแบบแจ้งสถานศึกษารับรู้ล่วงหน้า 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน และสุ่มตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองลาน และโรงเรียนบ้านหนองกรด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาญจนบุรี เขต 2

จากการตรวจเยี่ยม พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวนสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้งสิ้น 451 ในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite )ในลักษณะผสมผสาน (Hybrid) 175 โรงเรียน และ การเรียนการสอนทางไกล คือมีทั้ง On Air, Online, On Hand, On Demand และ Blended จำนวน 276 โรงเรียน

ในส่วนของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีนักเรียน 449 คน ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 96.42% ผู้ปกครองนักเรียน รับแล้ว 65.41% และนักเรียน รับแล้ว 95.37% โดยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับวัคซีนครบทุกโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย มีนักเรียน 54 คน ทางโรงเรียนได้ มีการให้ใบงาน ผสมกับการบันทึกวีดิโอการสอน ส่วนระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 245 คน สอนโดยมีการให้ใบงาน ผสมกับการบันทึกวีดิโอการสอน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ส่วนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียน 150 คน จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 99.33%

“ในการตรวจเยี่ยมทั้งแบบแจ้งล่วงหน้าและแบบสุ่มตรวจเยี่ยม พบว่า โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ผ่านการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้สามารถเปิดทำการสอนได้แล้ว โดยทุกโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครูและบุคลากรทุกคนใช้ชุดตรวจ ATK ทำการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง ซึ่งมีผลเป็นลบทุกคน มีการทำความสะอาดและการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานศึกษา และจากการคุยกับเด็กก็ดีใจที่ได้มาเรียนที่โรงเรียน อย่างไรก็ตามดิฉันได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา และแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด” นางสาวตรีนุช กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: