ปลัด ศธ. ชี้แจงระบบการศึกษาไทย “ผลสำรวจทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทางเลือกส่งเสริมการศึกษาผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

(30 พฤศจิกายน 2564) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑