ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” ในวาระที่กิจกรรมยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุวกาชาด ตลอดปี 2565

แนวคิดการออกแบบ :
CIRCULAR GIVING 1 ศตวรรษ พลังแห่งเยาวชนผู้ให้”

ตราสัญลักษณ์ ถ่ายทอดผ่าน Helping Hands ของสีอัตลักษณ์ยุวกาชาดไทย มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ถึงการช่วยเหลือ ดูแล ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดี รวมถึงการร่วมมือกันของยุวกาชาด และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกองค์กร สื่อสารภายในวงกลมแห่งการให้และความยั่งยืน

“พลังแห่งการให้” ผันผ่านมาจนถึงวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย เป็นพลังที่ถูกส่งต่อและเดินทางล้อมรอบตราสัญลักษณ์ของยุวกาชาด เพื่อสื่อถึงการเผยแพร่ภารกิจและอุดมการณ์ของยุวกาชาดไทยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ผ่านการปลูกฝัง อบรม “เยาวชน” ให้มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้ สร้าง “พลังใหม่” เสริมทับกับ “พลังเดิม” ร่วมกันขับเคลื่อนกิจการต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของยุวกาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
นายวีระพงษ์ อมรสิน ผู้ออกแบบ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในพิธีรับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร https://moe360.blog/…/11/18/100-years-young-thai-red-cross

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิ์การใช้ตราสัญลักษณ์ ดังนี้

  • อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย เพื่อประโยชน์ทางกิจกรรมยุวกาชาด โดยไม่แสวงหาประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
  • ระยะเวลาในการใช้ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2564 – ธันวาคม 2565
  • ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://shorturl.at/wERSZ
  • ตราสัญลักษณ์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสภากาชาดไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: