พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 13

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 14.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 13 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค และสมาคมเมโลเดียนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

โอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทนั่งบรรเลง, ผู้ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษา ประเภทประชันตีกลอง และผู้ชนะเลิศการประกวดวงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

การจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชนิพนธ์ไว้มากถึง 48 เพลง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: