ประกาศ ศธ. ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติงานที่ทำงาน 10% พื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

(31 พฤษภาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิก... Continue Reading →

แนะนำหลักสูตร ‘การสอนเพศวิถีศึกษา’ นำชั่วโมงการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

แนะนำหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับครูแ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑