คุณหญิงกัลยา เปิดตัวหลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 1 มอบทุนเรียนฟรี-อยู่ฟรี นำร่องระดับ ปวส. ใน 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

(24 พฤษภาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑