ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศธ. ให้โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ย้ายไปสังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) คือ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้ย้ายไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: