ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 4 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: