“ตรีนุช” ตรวจสนามสอบ ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ราบรื่นดี

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษาฯ และเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผู้ปกครองมั่นใจมาตรการป้องกันโควิด 19 ย้ำโรงเรียนไม่เรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมที่ไม่ได้จัดให้

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พ.ค.2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้น ม.1 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนและคณะผู้บริหารเป็นห่วงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม ที่ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 มีเด็กมาสอบ 831 คน จึงกังวลใจ แต่เมื่อได้มาตรวจความเรียบร้อย พบว่าผู้อำนวยการโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้เตรียมกระบวนการคัดกรอง และจัดสอบตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด มีการให้เด็กลงทะเบียนใน ไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นการกลั่นกรองเบื้องต้นทางออนไลน์ มีการเตรียมแยกห้องสอบสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงสูง ครอบครัวติดโควิด แต่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ไม่มีเด็กกลุ่มนี้ มีการแบ่งทางเข้า-ออก สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ให้แออัด มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และจากการพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน ทราบว่ามั่นใจในมาตรการดำเนินการของทางโรงเรียน การจัดสอบเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ตามประกาศของ ศบค.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ (On-Site) แต่สามารถสอนทางไกลได้ 4 รูปแบบ คือ On-Air เรียนผ่าน DLTV, On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ, Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต, On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน โดยส่งทางไปรษณีย์

จากการสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 พบว่า ทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 1 มิ.ย.2564 เนื่องจากมีประสบการณ์สอนออนไลน์ในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความพร้อมในระดับดีเยี่ยม โดยจะขออนุญาตจาก ศบค.กทม.ก่อน ส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนของนักเรียนนั้น ศธ.ประกาศไปแล้วว่า ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน กิจกรรมใดที่ยกเลิกไป หรือไม่ได้จัดให้แก่นักเรียน ไม่ให้เรียกเก็บเงิน ขอความร่วมมือคืนเงินให้แก่ผู้ปกครองที่เรียกเก็บเงินไปแล้วด้วย

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เปิดสอนชั้น ม.1 ทั่วประเทศ จำนวน 9,310 โรงเรียน จัดสอบคัดเลือก 366 โรงเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเกินจำนวนที่รับได้ สำหรับในกรุงเทพฯ มีโรงเรียนที่เปิดสอนชั้น ม.1 จำนวน 119 โรงเรียน สอบคัดเลือก 47 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบ 28,907 คน ส่วนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 สมัครสอบ 831 คน รับได้ 542 คน ประกาศผลวันที่ 24 พ.ค. ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบไม่ได้และประสงค์เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดหาที่เรียนได้ในวันที่ 25-27 พ.ค.ตามพื้นที่ที่สมัครสอบ ขอให้ความมั่นใจว่าทุกคนมีที่เรียนแน่นอน

ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: