ครูโอ๊ะ ตรวจเยี่ยมสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่

ครูโอ๊ะ ตรวจเยี่ยมสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่ จ.ชลบุรี ถือเป็นการสมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ อาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) ภายในบริเวณค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการเยี่ยมชมสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ ถือว่าเป็นการสมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ นับเป็นอาคารที่มีความสมบูรณ์ สวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียล และมีประโยชน์ใช้สอยมากมาย ทั้งเป็นที่ทำการ สลช. เป็นที่พักของวิทยากร รวมทั้งเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา รองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 400 คน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นศูนย์กลางในการปกครองบังคับบัญชาลูกเสือทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนศูนย์กลางในการประสานงานกับสำนักงานลูกเสือโลก สำนักลูกเสือภาคพื้น และสำนักงานลูกเสือนานาชาติ ตามที่วางเป้าหมายไว้

นอกจากนี้ วันนี้ยังได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการฝึกอบรมและเตรียมการจัดทำสื่อ เทคโนโลยี และกระบวนการทางเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งได้หารือถึงแนวทางการฝึกอบรมแนวใหม่ ที่ต้องปรับให้มีความทันสมัย และเหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในแต่ละพื้นที่ ทั้งในรูปแบบ On-Air, Online และ On-Site ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดฝึกอบรมได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ สลช. ประสานความร่วมมือไปยัง สพฐ. เพื่อเพิ่มช่องทางของ OBEC Channel สำหรับดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนการฝึกอบรมในรูปแบบ On-Site ขอให้พิจารณาจากประกาศของจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นหลัก พร้อมทั้งเลือกฝึกอบรมในพื้นที่ที่ไม่ใช่โซนสีแดงก่อน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรเป็นสำคัญ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/5/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: