จำนวนบุคลากรส่วนกลาง ศธ.ที่รับการฉีดวัคซีนโควิด19

บัญชีสรุปการรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 3,923 คน ที่ได้จัดส่งไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคจะจัดส่งวัคซีนมายังโรงพยาบาลครู เพื่อฉีดให้แก่บุคลากร ศธ.ต่อไป
ส่วนการฉีดวัคซีนสำหรับข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 6 แสนคนนั้น จะได้จัดสรรไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งหลายจังหวัด/อำเภอได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนไปแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: