บัญชีสรุปการรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 3,923 คน ที่ได้จัดส่งไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคจะจัดส่งวัคซีนมายังโรงพยาบาลครู เพื่อฉีดให้แก่บุคลากร ศธ.ต่อไป
ส่วนการฉีดวัคซีนสำหรับข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 6 แสนคนนั้น จะได้จัดสรรไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งหลายจังหวัด/อำเภอได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนไปแล้ว