ประกาศ ศธ. ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 Work from Home 90% เน้นใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม การทำงาน และรับสมัครเรียนต่อ

(13 เมษายน 2564) นายสุภัท