ศธ.จัดงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี “ตรีนุช” ย้ำความร่วมมือทุกภาคส่วน ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาประเทศ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศ... Continue Reading →

ศธ.แจ้งสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือกิจกรรม ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกิน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑