รมช.ศธ.กนกวรรณ ส่งความห่วงใยข้าราชการติดโควิด ให้กลุ่มเสี่ยงทุกคน Work from home และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิ