สพฐ.ปรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ใหม่

(20 เมษายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาในสังกัด เลื่อนการสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว โดยให้ดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ซึ่งแล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ที่มา สพฐ.