รองนายกฯ วิษณุ ประชุมกับรัฐมนตรี-ผู้บริหาร ศธ. ชื่นชมนโยบาย “TRUST” แนะการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมทำ เรียนสิ่งที่สนใจ ได้ไปดูงานของจริง

(5 เมษายน 2564) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ, ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ, ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ สกศ., ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ. รวมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ/องค์การมหาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมว่า การขับเคลื่อน 12 นโยบาย และ 7 วาระเร่งด่วนของ รมว.ศึกษาธิการ ครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงในสภาอยู่แล้ว วันนี้จึงมีเรื่องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1. การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าเมื่อเปิดสภาฯ ร่างกฎหมายจะแล้วเสร็จทันเข้าพิจารณา ซึ่งเรื่องนี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากกฎหมายการปฏิรูปการศึกษามีทั้งจากรัฐบาลและจากประชาชน นำมาบูรณาการเป็นฉบับเดียวกัน จึงเน้นย้ำให้ ศธ. ตรวจดูให้เรียบร้อยเป็นพิเศษ
  2. ต้องการเห็นการกำกับดูแลมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของครูที่ปฏิบัติต่อนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ การคุกคามนักเรียน โดยล่าสุดได้มีมติ ครม.ออกมาแล้วว่า ถึงแม้จะไม่มีการแจ้งความเอาเรื่อง แต่หากมีมูลความผิด สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ทันที
  3. การจัดวางหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งสังคมอยากเห็นการปรับปรุงหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ทั้งนี้ บริบทของแต่ละยุคสมัยก็มีความแตกต่างกัน จึงขอให้ ศธ.พิจารณาว่าจะสามารถปรับหลักสูตรเหล่านี้ให้เข้ากับความนิยมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้าง
  4. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ นักเรียนได้เรียนสิ่งที่ต้องการเรียน สิ่งที่เขาสนใจ ได้ไปดูงานของจริง ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระวิชา

นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยถึงบทบาทและความสำคัญของอาชีวศึกษา เนื่องจากมีความสำคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง สามารถสร้างอาชีพได้ ทำอย่างไรจะให้คนหันมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น อาจต้องอาศัยหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยด้วย เช่น การบรรจุเข้ารับราชการด้วยวุฒิอาชีวศึกษากับเงินเดือน ซึ่งเรื่องนี้จะนำไปหารือกับสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

ขณะเดียวกันได้พูดคุยถึงรูปแบบการทำงาน “TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ” โดย T ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) R ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) U ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) S ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) T ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) โดยเฉพาะ Unity เรื่องการบริหารงานตามสายบังคับบัญชาของ ศธ.ซึ่งเป็นระบบแท่ง โดยต้องการให้ลองหากระบวนการที่สามารถทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมา “เช็คอิน” ที่บริเวณจุดเช็คอินแห่งใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ @ที่นี่กระทรวงศึกษาธิการ MOE

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: