ศธ.เตรียมอุทธรณ์เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการกว่า 300 ล้านบาท นำไปพัฒนาครู ผลิตสื่อทันสมัยให้ผู้พิการ

(24 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานเรื่อง เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ขณะนี้มีอยู่กว่า 300 ล้านบาท ซึ่งทางสำนักงบประมาณจะขอคืน เนื่องจากเกิดกรณีขัดข้องภายในเกี่ยวกับการใช้เงิน จึงทำให้การใช้เงินกองทุนหยุดชะงักลงมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว ส่งผลให้ให้คนพิการเสียโอกาสและเสียประโยชน์ในช่วงที่ผ่านมา ศธ. จึงต้องนำแผนงานเก่ามาดูและเสนอแผนงานใหม่เพื่ออุทธรณ์กับสำนักงบประมาณ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนี้หรืออาจต้องใช้มากกว่านี้ด้วย

ส่วนการดำเนินงานในระยะต่อไป จะเร่งตั้งผู้จัดการกองทุน จากนั้นจะให้ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งทุกฝ่ายต้องการเสนอโครงการช่วยคนพิการ เช่น การผลิตสื่อออนไลน์สำหรับผู้พิการ (e-Learning for All) เพื่อความเท่าเทียมและเท่าทันเทคโนโลยี การส่งเสริม กศน. และ สอศ. ให้จัดหลักสูตรด้านอาชีพสำหรับผู้พิการ เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียนและทันโลกสมัยใหม่

นอกจากนี้ ต้องการใช้เงินกองทุนไปพัฒนาครู สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อนำมาสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงหาแนวทางในการป้องกันความพิการ เช่น หากค้นพบอาการตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ก็จะได้ช่วยรักษาให้หายเร็วขึ้นหรือลดความรุนแรงของอาการ ช่วยให้สามารถเติบโตมีชีวิตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: