ศธ.เตรียมเซ็น MOU กับฟินแลนด์ ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ

(8 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีความร่วมมือกับฟินแลนด์ ในการพัฒนาศักยภาพครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจัดอบรมครูออนไลน์ ประกอบด้วยหลักสูตร “STEM Education for Early Childhood and Primary Teachers” ของ University of Helsinki หลักสูตร “Media Skills in Digital Learning Environments” ของ University Finland และหลักสูตร “Research-Based Professional Development Courses” ของ University Teacher Training School โดยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับการหารือในครั้งนี้ คือ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง ศธ.กับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ โดยจะใช้เวลาร่างรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงประมาณ 2 สัปดาห์ ขณะเดียวกันฟินแลนด์ยังได้เสนอโครงการส่งต่อกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความร่วมมือจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Up-Skill และ Re-Skill แก้ปัญหาคนว่างงานให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ รวมถึงเสนอให้มีการสอนวิชาพลศึกษาควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการเล่นหรือการออกกำลังกาย ซึ่งผลการหารือในครั้งนี้นับเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: