ศธ.-บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือโครงการ SMART DIGITAL PRIME

(3 มีนาคม 2564) พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ภายใต้โครงการ “SMART DIGITAL PRIME”

โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคาร 9 NT แจ้งวัฒนะ โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม พร้อมร่วมชมนิทรรศการ Smart Kids Code “เปลี่ยนความรู้…เป็นความรัก”

ปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการความร่วมมือดังกล่าว เพื่อต้องการร่วมกันพัฒนาทักษะความรู้ในด้านการสอนดิจิทัลและเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ด้วยการอบรมและปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ค่านิยมของสังคมดิจิทัลและเทคโนโลยีในลักษณะ “ร่วมมือพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกัน”

สำหรับขอบเขตความร่วมมือ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมมือผลักดันโครงการ Smart Digital Prime เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้กับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านออนไลน์ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมระบบการติดตามผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเว็บไซต์

ปัทมา ประดิษฐ์วงศ์ / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: