เสมา​ 2​ เปิดโครงการ​ฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน​ นำร่อง​วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี​ 5​ แห่ง​ ตั้งเป้าขยายผลสู่ชุมชน​โดยรอบ

(26​ สิงหาคม​ 2563)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เดินทาง​ไปตรวจ​ราชการ​ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน​ ตามแนวพระราชดำริ ณ​ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และติดตาม​การขยายผลนักศึกษา​หลักสูตร​ชลกรช่วยเหลือ​ชุมชน​ ณ​ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา และบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า จากปัญหา​สภาพพื้นที่ของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีน้ำมากจนท่วมในช่วงฤดูฝน และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน ไม่สามารถกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในการดำเนินงานฟาร์มและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์จึงได้ผลผลิตไม่สมบูรณ์และมีคุณภาพไม่ดีมากพอ

กองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่สถานศึกษานำร่องจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน​ ส่งผลให้สามารถก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังสามารถป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนได้

นอกจากนี้ ​ได้ขับเคลื่อนโครงการให้ขยายผลสู่ชุมชน​ โดยดำเนินโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากร​ในการอนุรักษ์น้ำ สร้างชลกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำให้สามารถช่วยสอนชาวบ้านเรื่องการจัดการน้ำในชุมชน และสร้างประโยชน์​จากแหล่งน้ำเพื่อชีวิตที่พอเพียงได้ด้วยตนเอง โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการฝึกอบรมซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์​และนักเรียน ได้เริ่มศึกษาแนวทางของการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน​ ตามแนวพระราชดำริ​ ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งที่ผ่านมาเคยไปเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้ว แต่ครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะมีประชาชนและนักเรียน​จากสถานศึกษา​นำร่องทั้ง 5 วิทยาลัย​ ร่วมอบรมด้วยจำนวนทั้งสิ้น​ 87​ คน

ทั้ง​นี้ วิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี​ จะมี​ อศ.กช. ​(นักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท)​ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการเกษตรอยู่แล้ว​ และต้องการที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติม โดยใช้พื้นที่ของตนเองในการผลิตพืช​ สัตว์ หรือทำการเกษตรต่าง​ ๆ ซึ่งกลุ่มนี้มีความสนใจนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำไปทำในพื้นที่ของตนเองอย่าง​มาก จึงจัดให้มีการเรียนภาคทฤษฎี โดย ดร. เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ และ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเรียนรู้ว่าหากต้องการขุดบ่อ มีที่ให้น้ำอยู่​ ต้องหันทิศทางอย่างไร​ แล้วเชื่อมโยงกันอย่างไร จึงจะเก็บน้ำที่ตกลงมาในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้นำกลับไปทำของในพื้นที่ของตนเอง

หวังว่าวิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี​ทุกแห่ง​ จะเป็นแหล่งความรู้ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ​ และเมื่อโครงการดำเนินไปได้ระยะหนึ่งแล้ว​ เราควรจะผลิต “ชลกร”​ หมายถึง ผู้เรียนจากวิทยาลัยเกษตรฯ ให้มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำฝน ซึ่งตกลงมาในพื้นที่ของวิทยาลัย ก็เปรียบเหมือนชุมชนหนึ่ง​ ให้สามารถกักเก็บน้ำ​ มีที่ให้น้ำอยู่​ มีที่ให้น้ำไหล​ เก็บน้ำไว้ใต้ดินอย่างไร จึงจะทำให้น้ำฝนที่ได้มาฟรีนี้ เก็บได้มากที่สุด เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี​ หากทำเช่นนี้ได้ในทุกชุมชน จะส่งผลให้คนไทยหรือเกษตรกรไทย ไม่ยากจนอีกต่อไป

จากนั้น​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ เดินทางไปติดตาม​การขยายผลนักศึกษา​หลักสูตร​ชลกรช่วยเหลือ​ชุมชน​ ณ​ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา และบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีการขุดบ่อธนาคาร​น้ำใต้ดินทุกหลังคาเรือน​ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันปลูกป่า เพื่อเป็นแหล่งซับน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์และช่วยชะลอความรุนแรง​ของน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย​ สิ่งสำคัญ​คือการปลูกต้นไม้ทุกต้น ถือเป็น​การตอบแทนคุณ​แผ่นดิน​ที่ทุกคนลงมือทำได้อย่างยั่งยืน

ปารัชญ์​ ไชย​เวช​ / สรุป​
ทิพย์​สุดา​ ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: