หมวดหมู่
เสมา 3

รมช.ศธ.”กนกวรรณ” ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ระยอง เปิดเวทีใช้หัวใจรับฟังความคาดหวังการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา กศน.-สช. พื้นที่ EEC

(24 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
เสมา 2

รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ชลบุรี และระยอง ติดตามนโยบายอาชีวะเกษตร และการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

(24 สิงหาคม 2563)  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนต […]

หมวดหมู่
เสมา 1

รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ชลบุรี และระยอง ติดตามการพัฒนาทุนมนุษย์ในพื้นที่ EEC

(24 สิงหาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​ก […]