รมช.ศธ.”กนกวรรณ” ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ระยอง เปิดเวทีใช้หัวใจรับฟังความคาดหวังการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา กศน.-สช. พื้นที่ EEC

(24 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก... Continue Reading →

รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ชลบุรี และระยอง ติดตามนโยบายอาชีวะเกษตร และการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

(24 สิงหาคม 2563)  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนต... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑