หมวดหมู่
สป.

ศธ.-มท.-SCG ร่วมลงนามความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

(20 สิงหาคม 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึก […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.แจ้งทุกส่วนราชการ เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง”

กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ […]

หมวดหมู่
สอศ. เสมา 1

รมว.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 79 ปี

(20 สิงหาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]