ศธ.-มท.-SCG ร่วมลงนามความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

(20 สิงหาคม 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึก... Continue Reading →

ศธ.แจ้งทุกส่วนราชการ เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง”

กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑