รมว.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 79 ปี

(20 สิงหาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 144 คน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 79 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของ สอศ. ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาสายอาชีวะ ถึงแม้บุคลากรหลายท่านจะเกษียณอายุราชการในปีนี้แล้วก็ตาม แต่ขออย่าทิ้งอาชีวะ สามารถร่วมกันเสนอแนะแนวทาง หรือปัญหาในการทำงาน เพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนอาชีวศึกษาเดินไปข้างหน้าในรูปแบบที่ทุกคนต้องการอยากจะให้เป็น เช่นเดียวกับประเทศเยอรมันและญี่ปุ่น

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษา และต้องการเพิ่มสัดส่วนให้เด็กไทยเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น จากเดิมเป็นร้อยละ 70% เราจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากร เพราะอาชีวศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้า ประเทศไทยจะพัฒนาไม่ได้หากอาชีวะไม่เข้มแข็ง

อิชยา กัปปา / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: