รมว.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 79 ปี

(20 สิงหาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 144 คน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 79 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของ สอศ. ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาสายอาชีวะ ถึงแม้บุคลากรหลายท่านจะเกษียณอายุราชการในปีนี้แล้วก็ตาม แต่ขออย่าทิ้งอาชีวะ สามารถร่วมกันเสนอแนะแนวทาง หรือปัญหาในการทำงาน เพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนอาชีวศึกษาเดินไปข้างหน้าในรูปแบบที่ทุกคนต้องการอยากจะให้เป็น เช่นเดียวกับประเทศเยอรมันและญี่ปุ่น

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษา และต้องการเพิ่มสัดส่วนให้เด็กไทยเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น จากเดิมเป็นร้อยละ 70% เราจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากร เพราะอาชีวศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้า ประเทศไทยจะพัฒนาไม่ได้หากอาชีวะไม่เข้มแข็ง

อิชยา กัปปา / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ