ศธ.-มท.-SCG ร่วมลงนามความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

(20 สิงหาคม 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) ร่วมกับ นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และนายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อประเมินความเสี่ยงในพื้นที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ภายใต้กรอบ “ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันก่อน ชีวิตปลอดภัย” ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อต้องการตรวจสุขภาพโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา พร้อมกับการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่และบริเวณโรงเรียน ซึ่งควรเป็นสถานที่ที่ปลอดจากความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งปวง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: