หมวดหมู่
ภูมิภาค

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า รร.บ้านกองม่องทะ และห้องเรียนสาขา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคม […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กอศ. เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เผยแพร่ประก […]