“โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี” พัฒนาอนาคตการศึกษาไทยให้ก้าวไกลและยั่งยืน

(27 สิงหาคม 2563) นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ที่มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

นายอํานาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานรัฐร่วมเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ให้รวดเร็ว ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการศึกษาไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากรูปแบบโครงการสานอนาคตการศึกษา – CONNEXT ED เป็น “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี หรือ CONNEXT ED Foundation” เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปรับชื่อโรงเรียนในความดูแลของมูลนิธิฯ จากโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ภาคเอกชน จำนวน 5,435 แห่ง เป็น “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อมูลนิธิ และการบริหารจัดการ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน (งบแลกเป้า) สำหรับกลุ่มโรงเรียนที่ยังไม่มีเอกชนดูแล จำนวน 2,700 แห่ง พร้อมทั้งกำหนดตัวแทนประสานงานในพื้นที่ในการประสานงานกับคณะทำงานภาคเอกชน จัดตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการและคณะทำงานติดตาม สนับสนุนการทำวิจัยถอดบทเรียนองค์ความรู้ และจัดตั้งทีมและขยายผลโครงการ ICT Talent ภาครัฐ ต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: