เสมา 3 ลงพื้นที่ปัตตานี ชวนภาคีเครือข่ายดันต้นสาคูสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และให้กำลังใจผู้เข้าอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ปัตตานี

(15​ สิงหาคม​ 2563)​ ดร.ก