หมวดหมู่
สอศ. เสมา 2

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยม วษท.สุโขทัย ชื่นชมวิสัยทัศน์ก้าวสู่ Digital Smart Farming College Agri Tourism นำการท่องเที่ยวเกษตรมาพัฒนาสุโขทัย

(29 สิงหาคม 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ […]

หมวดหมู่
เสมา 2

รมว.ยุติธรรม-รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเปิดค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว ชู “คุณหญิงกัลยา โมเดล” บำบัดยาเสพติดด้วยความรักในครอบครัว

(29 สิงหาคม 2563) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ […]