หมวดหมู่
เสมา 3

รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา กศน. ภาคกลาง ที่สุพรรณบุรี ก่อนรวบรวมความเห็นเสนอ ศธ.กลางเดือน ก.ย.นี้

(26 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

ผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8/2563

(26 สิงหาคม 2563) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมกา […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ประชุมคณะทำงานฯ ร่างนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ยกกำลังสองการศึกษาไทย

(26 สิงหาคม 2563) นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐม […]