หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 895 A.T.C. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่

(23 สิงหาคม 2563) นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษา […]