ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

(14 พฤษภาคม 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เผยแพร่ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ของ สป.ศธ.

“การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”

ดาวน์โหลด ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://gg.gg/iwr20

One thought on “ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: