หมวดหมู่
เสมา 1

แถลงการณ์ รมว.ศธ.การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2

(2 พฤษภาคม 2563) แถลงการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง เสมา 1

รมว.ศธ.ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

(1 พฤษภาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศ […]