หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

เป็นการแถลงข่าวของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 1 เสมา 3

ผลประชุมบอร์ดลูกเสือแห่งชาติ เน้นปลูกฝังวินัย-คุณธรรม-ศีลธรรมลูกเสือไทย พร้อมปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือทั่วประเทศ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ […]