หมวดหมู่
เสมา 1

DLTV-กสทช.-ศธ.แถลงข่าวการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา 17 ช่อง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ ( […]

หมวดหมู่
สป.

ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

(14 พฤษภาคม 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ. […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ การให้บริการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็น e-Service

(12 พฤษภาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงาน […]