หมวดหมู่
สป.

ศธ.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

(22 พฤษภาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษา […]

หมวดหมู่
สพฐ.

สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

สธ.-ศธ. ร่วมกันจัดเตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือ […]