หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษา เตรียมจ้างผู้ช่วยครูปฐมวัย 1 หมื่นคน และการดำเนินโครงการนมโรงเรียน และอาหารกลางวัน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ครูปฐมวัยราชบุรี ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมขนสื่อการเรียนรู้เปิดท้ายสอนเคลื่อนที่

อีกรูปแบบหนึ่งของแนวคิด “โรงเรียนหยุด แต่การเรียน […]

หมวดหมู่
สป. สพฐ.

กำหนดการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา สพฐ.

(18 พฤษภาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษา […]