หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3 ผลักดัน 8 พันธมิตร นำแพลตฟอร์มและเนื้อหาการเรียนออนไลน์ สู่ รร.เอกชน สู้ภัยโควิด-19

(30 เมษายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

กสทช.เห็นชอบให้ ศธ.ทดลองส่งสัญญาณทีวีดิจิตอล แบบ SD 17 ช่อง เป็นเวลา 6 เดือน หรือกลับมาสอนได้ตามปกติ

(30 เมษายน 2563) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิ […]

หมวดหมู่
สอศ. เสมา 1

รมว.ศธ.เชื่อมั่นพลังอาชีวะ เป็นกำลังหลักผลักดันการขยายธุรกิจของประเทศ เมื่อโควิด-19 สงบ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมม […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ยังใช้บังคับต่อไปเช่นเดิม ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

(29 เม.ย.2563) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกําหนด ออกตามคว […]

หมวดหมู่
เสมา 1

ศธ.จับมือเอกชน พัฒนาหลักสูตรการโรงแรม ทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

(28 เมษายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 1 เดือน

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติข […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา : 5 หมื่นล้านยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 8,224 โรง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

ศธ.ประชุมถอดบทเรียน พร้อมเดินหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) รุ่นที่ 3

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ […]

หมวดหมู่
สพฐ.

แผนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ สพฐ.

แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในช่ […]

หมวดหมู่
เสมา 3

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2563

(23 เมษายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]