หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอก สถานที่ตั้งของส่วนราชการ

(12 พฤษภาคม 2563) คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบรายงานข้อมูลก […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาค 3 ราย

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิ […]