หมวดหมู่
ข่าว

คุรุสภาจับมือ 4 องค์กร ร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ […]

หมวดหมู่
สป.

สช. MOU 15 พันธมิตร เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

 (21 พฤษภาคม 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมก […]