Categories
ข่าว สป.

ศธ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นำคณะผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่สตูดิโอ 5 สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

Categories
ผู้บริหาร

โปรดเกล้าฯ แล้ว แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้ 1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการFacebook https://www.facebook.com/NatapholBKK/ 2. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการFacebook https://www.facebook.com/KhunyingKalaya/ 3. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการFacebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100029169590186 ทำความรู้จักกับ “รมว.ศธ.-รมช.ศธ.” เพิ่มเติมที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1811261795643009&id=129624343806771 อ้างจาก ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/176/T_0001.PDFขอบคุณภาพกราฟิก ครม. https://mgronline.com/politics/detail/9620000065828

Categories
สพฐ.

ประกวดการวาดและการเขียน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

สพฐ.เชิญน้องๆ นักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานประกวดการวาดและการเขียน เพื่อคัดเลือกไปตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 1. ภาพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ2. ผลงานเขียน ในรูปแบบนิทาน การ์ตูนช่อง เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์ ส่งผลงานผ่านต้นสังกัด รร. ตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2562 สอบถาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โทร 02 288 5730-2

Categories
ข่าว สป.

ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน)

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบุญเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2542 เพื่อดึงเด็กหญิงในภาคเหนือที่ยากจน เสี่ยงต่อการล่อลวงไปค้าประเวณี ให้อยู่ในระบบการศึกษาต่อระดับวิชาชีพ หรือกลุ่มเด็กตกเขียว ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบเงินกองทุนตามวงรอบ พบว่ามีการทุจริตนำเงินออกไปใช้ส่วนตัว มูลค่าความเสียหายประมาณ 77,000,000 บาท ส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะกรรมการกองทุน จึงมีมติเห็นชอบดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวม 311 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 25,029,734 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) แบ่งเป็น         1) นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 252 คน เป็นเงิน […]

Categories
ข่าว ต่างประเทศ

ยูเนสโก ประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้แห่งแรกของไทย

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ประเทศไทยได้เสนอชื่อเทศบาลนครเชียงรายเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities: UNESCO GNLC) เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย ฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งนี้ มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป รวมทั้งยังมีบทบาทในการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้ (Learning Municipality) สร้างความสมานฉันท์ในสังคม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ และความยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ได้ประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกเครือข่ายอย่างเป็นทางการ“เทศบาลนครเชียงราย” […]

Categories
ข่าว

Creator Space(NEXT) @ทรู ดิจิทัล พาร์ค

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) ทีมงาน “ศธ.360 องศา” ได้รับเชิญจากคุณ ธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงานเปิด “Creator Space (NEXT)” ที่ True Digital Park ถ.สุขุมวิท 101 ซึ่งกำลังสร้างให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทย ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับคนยุคดิจิทัล โดยงานนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผนึกกำลังกับ ธ.กรุงไทย และทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Creator Space) ให้คำปรึกษาและบ่มเพาะนวัตกร สู่การเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์ 4 กลุ่มดิจิทัลดาวรุ่งในปี 2563 คือ กลุ่มฟินเทคและเทคโนโลยีบล็อกเชน กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ กลุ่มโรโบติกและเอไอ กลุ่มสมาร์ทซิตี้ โดยศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งคุณซี “ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์” เป็นพิธีกรในงาน สถานที่แห่งนี้ […]