กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ยูเนสโก ฝรั่งเศส

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส

16 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงสำนักงานใหญ่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิ สอวน. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้า ฯ รับเสด็จร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้ว ทรงทอดพระเนตรการแสดงโนรา และเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโซนต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการแสดงพระประวัติและพระบุคลิกภาพ, พระกรณียกิจด้านการสร้างและพัฒนาเยาวชนอัจฉริยะของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์, พระกรณียกิจด้านการสาธารณสุขในฐานะทรงเป็นประธานมูลนิธิต่าง ๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อันเป็นประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบางในสังคม และสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ, นิทรรศการแสดงพระเกียรติยศที่ทรงรับจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, พระกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา และนิทรรศการแสดงพระนิพนธ์และพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและดนตรีคลาสสิก จากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: