สถิติการขึ้นบัญชีสอบบรรจุ 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถิติการขึ้นบัญชีสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากยอดผู้สมัครสอบ 1.2 แสนคน สอบผ่านขึ้นบัญชี 5,606 คน จาก 9 ตำแหน่ง อายุบัญชี 2 ปี สรุป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เรียกบรรจุมากที่สุด เกินครึ่งจากผู้ขึ้นบัญชีไปแล้ว คือ 50.4% รองลงมาคือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามลำดับ ในขณะที่นักวิชาการศึกษา ซึ่งมีผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีมากที่สุด แต่ขณะนี้เรียกน้อยที่สุดเพียง 6.3%

รอบ 1 รายงานตัวเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 และเรียกครั้งล่าสุด รอบ 6 จำนวน 316 คน ซึ่งเรียกเยอะที่สุดในบรรดาทั้งหกรอบ แต่ไปบรรจุแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. แทน โดยกำหนดรายงานตัววันที่ 19 พ.ค. 66

ตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีและเรียกไปแล้ว

  • นักวิชาการเงินและบัญชี ขึ้นบัญชี 319 ราย เรียกแล้ว 50.4%
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขึ้นบัญชี 103 ราย เรียกแล้ว 46.6%
  • นักวิชาการพัสดุ ขึ้นบัญชี 213 ราย เรียกแล้ว 22.5%
  • นักประชาสัมพันธ์ ขึ้นบัญชี 126 ราย เรียกแล้ว 18.2%
  • นักทรัพยากรบุคคล ขึ้นบัญชี 1,172 ราย เรียกแล้ว 10.3%
  • นักวิชาการศึกษา ขึ้นบัญชี 2,437 ราย เรียกแล้ว 6.3%
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขึ้นบัญชี 254 ราย เรียกแล้ว 35.8%
  • นิติกร ขึ้นบัญชี 257 ราย เรียกแล้ว 14%
  • เจ้าพนักงานธุรการ ขึ้นบัญชี 725 ราย เรียกแล้ว 30%

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ข้อมูล / Phanuwat กลุ่ม 38 ค.(2)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: