ศธ.จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

(3 พฤษภาคม 2566) นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วมกิจกรรม “ศธ. จิตอาสา ร่วมใจบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า กิจกรรม ศธ. จิตอาสา ร่วมใจบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือและทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมการบริจาคโลหิต

ศธ.ตระหนักสถานการณ์การขาดแคลนโลหิตสำรอง ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย และการนำโลหิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โรงพยาบาลต่าง ๆ มีความต้องเลือดเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณเลือดที่มีอยู่ตามธนาคารเลือดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อธนาคารเลือดสำรองของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2565 โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เจษฎา วณิชชากร ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: