ศธ.ผลักดัน Soft Power รับมอบหนังสือ “Box Set 82 ปี สุนทราภรณ์…อนุสรณ์ฝากไว้” ส่งต่อ รร.ในสังกัด 15 แห่ง

22 มีนาคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับมอบหนังสือชุด (Box set) 82 ปี สุนทราภรณ์…อนุสรณ์ฝากไว้ รวม 8 เล่ม อันเป็นผลงานของ คีตา พญาไท (อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ) เจ้าของรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, รางวัลสุรินทราชา สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย จากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน (ปตท.) และมูลนิธิสุนทราภรณ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพฯ รวม 15 แห่ง

อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะก้าวหน้าไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสน่ห์ของ Soft Power ทางด้านเสียงเพลง ซึ่งเราก็มองว่าเพลงของสุนทราภรณ์เป็นสมบัติของชาติ แต่เด็กรุ่นหลังจะไม่คุ้นเคยกับสุนทราภรณ์ อาจจะร้องเพลงได้แต่ไม่รู้คุณค่าความเป็นมา ซึ่งวงสุนทราภรณ์นั้นมีทั้งเพลงลูกกรุง ลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน ซึ่งเป็น Soft Power อันวิเศษที่อยากจะพยายามเผยแพร่ เพื่อให้เด็กได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของวรรณศิลป์ การใช้ภาษา การใช้ถ้อยคำ การร้องเพลง การบรรเลงดนตรี ซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกซาบซึ้ง ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือและกีฬาต่าง ๆ

สำหรับหนังสือชุด (Box set) 82 ปี สุนทรากรณ์…อนุสรณ์ฝากไว้ รวม 8 เล่ม ประกอบด้วย 1 ) พระเจ้าทั้งห้า ตำนานความเป็นมาของสุนทราภรณ์ 2) เอื้อ สุนทรสนาน ดุริยกวีสี่แผ่นดิน 3) 100 เพลงดี 100 ปี เอื้อ สุนทรสนาน 4) แก้ว อัจฉริยะกุล อัจฉริยะคีตกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5) สุรัฐ พุกกะเวส ยอดขุนพล เพลงสุนทราภรณ์ 6) ชอุ่ม ปัญจพรรค์ คีตศิลปินผู้สร้างสรรค์ บทเพลงรักหวานอันแสนไพเราะ 7) ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ศิลปิน ครูเพลง นักเลงกวี และ 8) สุนทรียะ มาร์เก็ตติ้ง : กรณีศึกษา เสรีเซ็นเตอร์ กับ สุนทราภรณ์

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ขอบคุณน้ำใจของผู้ใหญ่ที่ใจดีที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และจะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบุคคลผู้ซึ่งสั่งสมความรู้อันมีคุณค่ามาถ่ายทอดไว้ในหนังสือชุดนี้ โดยการปลูกฝังเด็กยุคนี้ต้องทำออกมาให้สนุก เรียนให้มีความสุข ซึ่งจังหวะนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะขาย Soft Power ของประเทศไทย พร้อมปลูกฝัง A : ART OF LIFE ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ด้วย

โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต กทม. ที่เข้าร่วมรับมอบหนังสือ ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, โรงเรียนทวีธาภิเษก, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนเบญจมราชาลัย, โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนวัดสุทธิวราราม, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: