สกู๊ปพิเศษ “กว่าจะมีวันนี้…ทีมหุ่นยนต์ป่าไม้อุทิศ 4” ตากเขต 2 เปิดโปรแกรม “วิศวกรรมซอฟต์แวร์” นำทักษะด้านหุ่นยนต์บรรจุในรายวิชาให้นักเรียนสนใจเข้ามาเรียน

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนกว่า 1,800 คน เปิดโอกาสให้เด็กดอยกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยจัดหลักสูตรและโปรแกรมทางเลือกอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ หนึ่งในนั้นคือโปรแกรม “วิศวกรรมซอฟต์แวร์” ซึ่งนำทักษะด้านหุ่นยนต์บรรจุในรายวิชาให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้

“ครูเอ” ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ โพธิ์พันธ์ ครูผู้ฝึกสอน เล่าว่า “ก่อนอื่นผมต้องย้อนกลับไปสมัยที่ผมเป็นครูอัตราจ้างยังไม่ได้มาบรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้ ผมมีโอกาสได้พัฒนาทักษะหุ่นยนต์ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในเมือง พาเด็กเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์และเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ จนกระทั่งสอบได้และมาบรรจุที่นี่

ผมมองเห็นศักยภาพของเด็กดอย ซึ่งศักยภาพของเขาสูงมาก เพียงแต่ขาดโอกาสเท่านั้นเอง

ผมเริ่มต้นด้วยการศึกษาวัฒนธรรมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีหลากหลายชนเผ่า จากนั้นก็เห็นแววของเด็กนักเรียนที่พอจะมีความสามารถทางด้านหุ่นยนต์ ก็เลยมีแนวคิดที่จะตั้งชมรมหุ่นยนต์ขึ้นมา จึงเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนรู้และเข้าร่วมการแข่งขัน

หุ่นยนต์เป็นรายวิชาหนึ่ง ที่เด็กๆ ยังไม่เคยได้เรียนรู้ ซึ่งจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยนำเอาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มารวมกันเรียกว่า การเรียนรู้แบบบูรณาการ

กว่าจะมาเป็นทีมหุ่นยนต์ป่าไม้อุทิศ 4 ได้นั้น ก็เกิดจากการสนับสนุนที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสนักเรียนได้ไปแสดงความสามารถในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ จนเกิดการพัฒนาและประสบความสำเร็จตามลำดับ

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สุดในการเป็นครูผู้ฝึกสอนก็คือ ได้เห็นนักเรียนประสบความสำเร็จ นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี และยังได้โควต้าเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเด็กนักเรียนได้ใช้ผลงานทางด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ในการยื่นรอบโควต้า โดยได้ที่เรียนตามที่ตนเองสนใจ และนี่คือสิ่งที่ทำให้ตัวผมเองมีกำลังใจที่จะสอนและพัฒนาเด็กนักเรียนด้านหุ่นยนต์ต่อไปครับ”

ผอ.นุช ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เปิดเผยว่า “ชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เราตั้งขึ้นมาเพื่อให้เด็กนักเรียนบนดอยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพและเป็นผลสำเร็จของเราตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนถึงเวทีนานาชาติล่าสุดที่ผ่านมา ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับครูและบุคลากรรวมไปถึงนักเรียนของเรา และความฝันของชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เราฝันว่าในปี 2566 นี้ เราจะพาเด็กนักเรียนและคุณครูของเรา ไปแข่งขันหุ่นยนต์เวทีนานาชาติ ณ ประเทศกรีซ ให้ได้ค่ะ”


“แซงค์” เด็กชายชัยภัทร รอดโต นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตัวแทนนักเรียนไทยที่เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ เล่าว่า “ผมมีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากครับ ตอนนั้นเห็นรุ่นพี่ไปแข่งเลยเกิดความสนใจขึ้นมา และครูก็มาชวนเข้าไปอยู่ในทีมชมรมหุ่นยนต์และพาไปแข่งขันในเวทีต่างๆ สำหรับการทำหุ่นยนต์นั้นผมมองว่าไม่ยากครับ ขอแค่หมั่นฝึกซ้อม เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ตลอดเวลาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ครับ และผมคาดหวังว่าในปีต่อๆ ไปผมจะพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองโรงเรียนและประเทศชาติต่อไปครับ


“คิ” นายคิรากร พันธ์รัตนชาติ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เล่าความภูมิใจให้ฟังว่า “จากการที่ผมได้เข้าร่วมชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ทำให้เด็กดอยอย่างผมได้มีโอกาสไปแข่งขัน หุ่นยนต์ในระดับต่างๆ มากมาย ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และมีโอกาสได้รับทุนจากผู้ใหญ่ใจดี ให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี ผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผมคือได้รับโคต้าเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เมื่อจบการศึกษาถ้ามีโอกาสผมอยากกลับมาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของผมครับ”

และในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้เตรียมเปิดโปรแกรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะทั้งครูและนักเรียนในด้านหุ่นยนต์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่สำคัญคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาช่วยออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เพื่อสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในโอกาสต่อไป”

​​​​​​​​​​​​​

ศตายุ วาดพิมาย​​​​
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ตาก เขต 2
​​​​​​เรื่อง/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: