‘ตรีนุช ‘เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

11 มีนาคม 2566 เวลา 07.09 น. – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร (หลังเก่า)

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดทำโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วขึ้น บนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร (หลังเก่า) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสนองพระปณิธานให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่พรั่งพร้อม สมบูรณ์ สำหรับชุมชน และจะเป็นแบบอย่างของการส่งเสริมการศึกษา พัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนให้มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางข่าวสารข้อมูล การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การจัดสร้างครั้งนี้ ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: